MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ | News | Vietluatlaw
Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Tin tức
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(2013-07-31 09:00:00)

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 
Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật về công tác thi hành án dân sự, trong thời gian qua Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành quy chế tạm thời về công tác kiểm sát thi hành án kèm theo Quyết định số 156/2004/QC-KS THA ngày 01/12/2004; Quy chế công tác kiểm sát thi hành án ban hành kèm theo Quyết định số 807/2007/QĐ-VKSTC ngày 25/7/2007 và Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 132/2012/QĐ-VKSTC ngày 10/4/2012 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (sau đây gọi là Quy chế 132).
 
Quy chế 132 tiếp tục khẳng định công tác kiểm sát thi hành án dân sự là hoạt động thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân. Đối tượng của công tác này là việc tuân theo pháp luật của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án dân sự trong việc chấp hành các nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực nhưng được thi hành ngay theo quy định của pháp luật cho đến khi bản án, quyết định đó được thi hành xong.
 
Để cụ thể hóa và thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, chúng tôi đề nghị một số giải pháp cụ thể sau:
 
1. Những biện pháp trước mắt
 
- Cần thiết quán triệt sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân về công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự đến từng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên, cán bộ làm công tác này. Phổ biến rộng rãi trong nhân dân về vị trí, vai trò của Viện Kiểm sát trong hoạt thi hành án dân sự với những thẩm quyền như: yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên đương sự. Khi được nhân dân tin tưởng, ủng hộ sẽ góp phần cho Viện Kiểm sát thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự. Qua đó nâng cao tầm ảnh hưởng của Viện kiểm sát trong công tác này và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp được Đảng và Nhà nước giao.
 
- Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên, cán bộ làm công tác này phải nhận thức đúng, đầy đủ về các quyền như: yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị là những quyền năng cơ bản và quan trọng của Viện Kiểm sát để khi thực hiện các quyền này phải đảo bảo có chất lượng, đúng quy định pháp luật và đạt hiệu quả cao.
 
- Thường xuyên kiểm sát hoạt động thi hành án: Kiểm sát viên phải thực hiện kiểm sát thường xuyên, chặt chẽ đối với các loại quyết định về thi hành án của cơ quan thi hành án.
 
- Tăng cường trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới. Trực tiếp kiểm sát là thẩm quyền và là một trong các phương thức kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự
 
- Khi kiểm sát việc thi hành án dân sự Kiểm sát viên phải vào sổ thụ lý kiểm sát thi hành án và lập hồ sơ kiểm sát thi hành án dân sự. Lập hồ sơ đối với các trường hợp miễn, hoãn; tạm đình chỉ; đình chỉ; trả đơn yêu cầu; áp dụng thời hiệu; các biện pháp cưỡng chế thi hành án; hồ sơ về kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị; yêu cầu tự kiểm tra kết luận; hồ sơ giải quyết khiếu nại; hồ sơ các cuộc trực tiếp kiểm sát; hồ sơ về kiểm sát các quyết định thi hành án về miễn, giảm tiền phạt, án phí.
 
- Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các ngành hữu quan: Để nắm thông tin, tình hình vi phạm pháp luật về thi hành án dân sự. Kiểm sát viên phải phối hợp chặt chẽ với với các hoạt động kiểm sát xét xử, kiểm sát xét khiếu tố, cơ quan thi hành án dân sự các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án.
 
- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân và Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp về công tác thi hành án dân sự, nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự.
 
2. Những giải pháp lâu dài
 
- Công tác kiểm sát thi hành án dân sự là một bộ phận quan trọng của chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp. Do đó, để thực hiện tốt công tác này lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp cần thiết có sự đánh giá, nhìn nhận và quan tâm đúng mức đối với khâu công tác này.
 
- Cần thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự cho đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Đây cũng là một giải pháp cần thiết nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng kịp thời cho việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành.
 
- Công tác cán bộ cần có hế hoạch tăng cường biên chế, điều động, bổ nhiệm Kiểm sát viên cho tương xứng với tính chất, mức độ của từng đơn vị. Trong đó, chú trọng tăng cường đội ngũ kiểm sát viên có kinh nghiệm song song với việc đào tạo những Kiểm sát viên trẻ có kinh nghiệm.
 
- Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ của Viện Kiểm sát cấp trên đối với Viện Kiểm sát cấp dưới. Điển hình những vụ việc mà Viện Kiểm sát kháng nghị có chất lượng được Cơ quan thi hành án dân sự chấp nhận để các đơn vị khác nghiên cứu, học tập, rút kinh nghiệm.
 
Phạm Văn Ni
 
VKSND thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
 
 

Các bài khác:
 • QUẢN LÝ THUẾ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ
 • Cơ sở pháp lý và thực tiễn áp dụng tập quán trong lĩnh vực dân sự
 • ÁN TREO VÀ NHỮNG VƯỚNG MẮC KHI ÁP DỤNG
 • CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 11-20/8
 • VỀ NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG TRONG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỨC
 • THỦ TỤC TÁI THẨM TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC
 • KHÁI QUÁT VỀ TIẾN TRÌNH ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ CÁC CƠ QUAN THAM GIA TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG GIAI ĐOẠN NÀY THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
 • NHỮNG CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2013
 • THỰC TRẠNG SỞ HỮU CHÉO TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
 • NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGOẠI HỐI
 • Hỗ trợ trực tuyến
  Hotline
  04.37712285

  Việt Luật 1

  Việt Luật 2
  Liên kết website
  
  Nhãn hiệu được tư vấn
  Thống kê truy cập
  Online:: 3
  Thống kê truy cập: 1377422