Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Tin tức
QUẢN LÝ THUẾ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ
(2013-08-30 06:39:00)

QUẢN LÝ THUẾ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ

Hệ thống chính sách thuế và quản lý thuế đã từng bước được hoàn thiện theo hướng rõ ràng, công khai, dân chủ và minh bạch hơn, tạo điều kiện giảm chi phí hành chính cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế. Tuy vậy, chính sách thuế cũng chưa phản ứng kịp thời với những thay đổi của môi trường kinh tế trong bối cảnh hội nhập ngày một sâu sắc.
Thời gian qua, hệ thống chính sách thuế, và quản lý thuế từng bước được hoàn thiện và phù hợp với yêu cầu của hội nhập. Quản lý thuế đã có những chuyển biến tích cực theo hướng rõ ràng, công khai, dân chủ, và minh bạch hơn, tạo điều kiện giảm chi phí hành chính thuế cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế. Sự chênh lệch về nghĩa vụ thuế giữa các thành phần kinh tế, giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được xóa bỏ, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng trong cơ chế thị trường bảo đảm các nguyên tắc đối xử quốc tế của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Hiện đại hóa quản lý thuế cũng ghi nhận sự chuyển biến mạnh về chất khi Tổng cục Thuế và Chi cục Thuế các tỉnh, thành trong cả nước đã triển khai các phần mềm ứng dụng, người nộp thuế gửi hồ sơ, kê khai qua mạng.
Tuy vậy, công tác quản lý thuế vẫn còn những hạn chế. Đầu tiên phải kể tới những vướng mắc phát sinh trong quan hệ giữa cơ quan thuế với người nộp thuế. Việc tư vấn hỗ trợ, việc trả lời văn bản chính sách thuế vẫn do cơ quan có thẩm quyền thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và địa vị pháp lý của mình dẫn đến chưa thực sự khách quan. Hơn nữa bộ phận tư vấn hỗ trợ đối tượng nộp thuế luôn gắn liền với các bộ phận quản lý và thanh tra, kiểm tra, dẫn đến duy ý chí, không thể bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho doanh nghiệp khi có những vấn đề bất đồng quan điểm xảy ra. Người nộp thuế vẫn còn mất khá nhiều thời gian để kê khai và nộp thuế, hoàn thuế do thủ tục hành chính rườm rà phức tạp.
Luật Quản lý thuế sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1.7.2013 đã loại bỏ nhiều điểm chưa rõ ràng, làm tăng tính minh bạch trong quy định quản lý thuế, nhưng vẫn còn một số nhược điểm gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ như quy định về mức khống chế được khấu trừ đối với chi phí quảng cáo khuyến mại. Mức khống chế này - được quy định chung là 10% (hoặc 15% trong 3 năm đầu tiên kể từ khi thành lập) - có thể hợp lý đối với một số lĩnh vực này, nhưng lại không hợp lý đối với những lĩnh vực khác cần chi phí quảng cáo khuyến mại lớn. Quy định này tạo ra sự không công bằng giữa các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, thể hiện sự thiếu sót của luật pháp. Một nhược điểm nữa trong quy định hiện hành là yêu cầu doanh nghiệp thông báo định mức tiêu hao nguyên liệu chính cho hoạt động sản xuất, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Những thiếu sót như vậy có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài do dự khi quyết định đầu tư vào Việt Nam.
Hệ thống thuế cũng chưa phản ứng kịp thời với những thay đổi của môi trường kinh tế. Các vấn đề như chuyển giá, trốn thuế không còn là vấn đề mới của thế giới, nhưng ở nước ta hiện tượng này vẫn chưa có cách giải quyết thoả đáng. Công tác theo dõi, kiểm tra việc thực thi các chuẩn mực quản lý thuế quốc tế chưa được chú trọng. Việc ủng hộ và chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế để nhanh chóng tiếp cận, thiết lập và thực thi các chuẩn mực quốc tế chưa được tiến hành thường xuyên.
Hoàn thiện các luật thuế hiện có là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, Luật Thuế nhập khẩu cần thu hẹp đối tượng miễn giảm thuế. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cần thu hẹp các khoản ưu đãi thuế, bổ sung quy định về chuyển giá và biện pháp cưỡng chế về thuế và ân hạn nộp thuế với hàng nhập khẩu. Luật Hải quan cần bãi bỏ một số nội dung về quản lý thuế mà Luật Quản lý thuế đã đề cập để bảo đảm tính thống nhất.
Để triển khai hoạt động kê khai thuế điện tử, ngoài các phương tiện liên quan đến các vấn đề về kỹ thuật như an toàn bảo mật và các tổ chức thực hiện các dịch vụ chứng thư điện tử, cấp chữ ký điện tử của các bộ phận liên quan, Bộ Tài chính cũng cần ban hành thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế… Ngành thuế cũng cần chuẩn hoá các quy trình mẫu biểu kê khai thuế để đưa lên mạng, phát hành sách hướng dẫn đăng ký thuế điện tử, sách hướng dẫn công tác kiểm toán và đánh giá hành vi chuyển giá
Bên cạnh đó là nhóm giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy ngành thuế. Tổng cục Thuế cần xây dựng trung tâm hỗ trợ quốc gia cho người nộp thuế, xây dựng trung tâm xử lý dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người nộp thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người hướng dẫn. Nghiên cứu bổ sung chức năng thanh tra, kiểm tra cho các Chi cục thuế, hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ thuế... Đội ngũ cán bộ quản lý thuế nên được sắp xếp lại theo hướng tập trung vào các công việc chính như thanh tra, dịch vụ đối tượng nộp thuế, xử lý thông tin.
Liên quan tới ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, yêu cầu đặt ra là hoàn thiện phần mềm hỗ trợ kê khai thuế theo phương hướng thuận tiện và đầy đủ hơn nữa cho người nộp thuế; nâng cấp trang web phục vụ công khai hóa chính sách, chế độ, thủ tục hành chính về thuế; kết nối mạng tin học giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc, ngân hàng…để phục vụ quản lý thuế… Về phía Chính phủ, cần nghiên cứu các biện pháp nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế tiền mặt, nền kinh tế hoạt động ngầm vì nó hỗ trợ đắc lực cho việc trốn thuế.
Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Các bài khác:
 • Cơ sở pháp lý và thực tiễn áp dụng tập quán trong lĩnh vực dân sự
 • ÁN TREO VÀ NHỮNG VƯỚNG MẮC KHI ÁP DỤNG
 • CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 11-20/8
 • VỀ NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG TRONG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỨC
 • THỦ TỤC TÁI THẨM TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC
 • KHÁI QUÁT VỀ TIẾN TRÌNH ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ CÁC CƠ QUAN THAM GIA TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG GIAI ĐOẠN NÀY THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
 • NHỮNG CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2013
 • THỰC TRẠNG SỞ HỮU CHÉO TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
 • NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGOẠI HỐI
 • SỬA ĐỔI BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - SẼ CÓ NHIỀU ĐIỂM MỚI VỀ KHUNG KẾT CẤU
 • Hỗ trợ trực tuyến
  Hotline
  04.37712285

  Việt Luật 1

  Việt Luật 2
  Liên kết website
  
  Nhãn hiệu được tư vấn
  Thống kê truy cập
  Online:: 7
  Thống kê truy cập: 2308580