Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Ấn phẩm chi tiết - Ấn phẩm Vlaw
Có hợp lý trong quy định đăng ký đối với cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần

Khoản 4 Điều 86 Luật doanh nghiệp 2005 đã quy định: “Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó”.

Tuy nhiên việc đăng ký như thế nào lại chưa có một văn bản pháp luật nào quy định cụ thể.
            Như vậy, chúng ta có thể hiểu là sẽ có hai cách để đăng ký đối với cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên:
* Cách 1: Gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh qua đường công văn
            Cách này rất đơn giản, thuận lợi cho doanh nghiệp và cũng rất phù hợp đối với trường hợp doanh nghiệp thành lập đã được 3 năm. Nhưng điều bất cập ở đây là cơ quan đăng ký kinh doanh lại không nhận thông báo qua đường công văn hoặc có nhận nhưng cũng chỉ để đó mà không giải quyết.
Cách 2: Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
            Nhưng một vấn đề bất hợp lý đặt ra khi doanh nghiệp tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh là: Nếu cổ đông đó có được quyền sở hữu cổ phần do mua cổ phần chào bán của Công ty hoặc do nhận chuyển nhượng cổ phần nhưng công ty đã được thành lập quá 3 năm thì cổ đông đó không phải là cổ đông sáng lập của Công ty và sẽ không có tên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Như vậy, việc nộp hồ sơ thay đổi ĐKKD cũng chỉ là thủ tục và cơ quan dăng lý kinh doanh cũng chỉ lưu giữ hồ sơ cho doanh nghiệp làm cơ sở sau này khi có tranh chấp xảy ra.
Từ quy định tại Khoản 4 Điều 86 của Luật doanh nghiệp chúng ta suy đoán rằng nếu cổ đông sở hữu dưới 5% tổng số cổ phần thì không cần thiết phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Liệu có hợp lý và hợp pháp không nếu áp dụng đối với trường hợp cổ đông sở hữu dưới 5% tổng số cổ phần là cá nhân, pháp nhân nước ngoài. Bởi vì nếu hiểu như ở trên thì Công ty chỉ cần ghi đầy đủ thông tin của cổ đông sở hữu dưới 5% tổng số cổ phần là cá nhân, pháp nhân nước ngoài vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty là đủ. Trong khi đó, Nhà nước ta lại đang thực hiện mở cửa thị trường theo cam kết WTO và có một số hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư tại Việt Nam.
            Nhà làm luật của Việt Nam nên cần xem xét và điều chỉnh lại các quy định của pháp luật cho rõ ràng, chi tiết và chặt chẽ hơn nữa để giúp các đối tượng đang chịu sự điều chỉnh của pháp luật có thể dễ dàng hơn trong việc thực hiện đúng các pháp luật.
 
 
 
 


Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 16
Thống kê truy cập: 2308691