Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Ấn phẩm chi tiết - Ấn phẩm Vlaw
Bộ thủ tục hành chính

Vừa qua các bộ đã ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của mình. Người dân sẽ tránh được tình trạng gõ nhầm cửa. Vlaw xin giới thiệu danh mục thủ tục hành chính để mọi người cùng tham khảo. Về việc đăng ký đầu tư; thẩm tra cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; mua lại, sáp nhập doanh nghiệp; chuyển nhượng dự án đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-BQL.VP ngày 22 /8/2008 của Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) PHẦN I ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ A. ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC I. Đăng ký đầu tư (Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng; không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầHỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 8
Thống kê truy cập: 2308581