Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Ấn phẩm chi tiết - Ấn phẩm Vlaw
Đặt tên doanh nghiệp dễ mà khó?

          Doanh nghiệp là một thực thể nên cũng cần có tên gọi để phân biệt với các thực thể khác. Tên của doanh nghiệp không chỉ dùng để phân biệt với các doanh nghiệp khác mà còn là thương hiệu để các doanh nghiệp khẳng định mình trên thương trường.

Đặt tên cho doanh nghiệp là quyền của các tổ chức, cá nhân khi thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, công việc tưởng chừng như rất dễ này lại vô cùng phức tạp vì các quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp và vì số lượng doanh nghiệp thành lập ra ngày càng nhiều.
Theo quy định tại Điều 31 của Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều 10 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 thì tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố là Loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Nhưng phải hiểu thế nào là “viết được bằng tiếng Việt”, có phải tên doanh nghiệp chỉ được viết bằng các chữ cái, các âm tiết của tiếng Việt hay còn được viết bằng cả bảng chữ cái La tinh? Chính ngay tại quy định này đã có sự áp dụng khác biệt của các cơ quan cấp phép kinh doanh trên cả nước. Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cho phép đặt tên công ty có cả những chữ cái không có trong bảng chữ cái của tiếng Việt ví dụ như Công ty cổ phần đầu tư Zinnia (chữ Z không có trong bảng chữ cái của tiếng Việt) hoặc Công ty TNHH Việt Foods (chữ F không có trong bảng chữ cái của tiếng Việt). Trái ngược lại, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh lại không cho phép tên Công ty có những chữ cái không có trong bảng chữ cái của tiếng Việt và các chữ cái này không được phép viết liền nhau mà phải viết tách rời thành các âm tiết có nghĩa trong tiếng Việt ví dụ như Công ty cổ phần thuỷ sản E Si Bi Se … Sự áp dụng không thống nhất và có phần cứng nhắc của các cơ quan cấp phép cũng đã khiến cho các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc đăng ký kinh doanh.
Việc áp dụng các quy định về tên trùng hoặc gây nhầm lẫn của Phòng đăng ký kinh doanh cũng không rõ ràng và thống nhất. Luật doanh nghiệp 2005 và Nghị định số 88/2006/NĐ-CP đã quy định: “Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi một hoặc một số các số tự nhiên, số thứ tự hoặc một hoặc một số chữ cái tiếng Việt (A, B, C,...) ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký”. Nếu đã có một công ty có tên là Công ty cổ phần Việt Nam ABC liệu có thể có một công ty khác đặt tên là Công ty cổ phần Việt Nam ROYA được không? Thiết nghĩ là hoàn toàn có thể vì Việt Nam ABC và Việt Nam ROYA hai tên riêng hoàn toàn khác biệt. Nhưng liệu đến khi áp dụng thì các cơ quan cấp phép có quan niệm vậy không hay cho rằng chỉ có cụm từ Việt Nam mới là tên riêng và vì vậy nếu đã có Công ty cổ phần Việt Nam ABC thì không thể đặt tên doanh nghiệp sau là Công ty cổ phần Việt Nam ROYA.
Chính vì sự áp dụng không thống nhất và không rõ ràng các quy định của pháp luật nên đã gây cho doanh nghiệp rất nhiều vấn đề khi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp có quyền đặt tên cho doanh nghiệp nhưng xem chừng lại rất khó khi thực hiện quyền này.


Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 8
Thống kê truy cập: 2308662