Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Ấn phẩm chi tiết - Ấn phẩm Vlaw
Tham khảo ngành nghề theo hệ thống ngành kinh tế quốc dân

Hiện nay, với quy định mới việc tra cứu ngành nghề đăng ký kinh doanh vô cùng phức tạp. Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kèm theo danh sách hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để các tổ chức, cá nhân lựa chọn khi đăng ký kinh doanh hoặc bổ sung ngành nghề. Trên cơ sở Quyết định 10/2007/QĐ-TTg, ngày 10/04/2007 Bộ kế hoạch và đầu tư đã ra Quyết định số 337/QĐ-BKH ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký kinh doanh hoặc bổ sung ngành nghề có thể tải file quyết định này để tham khảo danh mục ngành nghề trước khi đăng ký.Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 12
Thống kê truy cập: 2308595