Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Ấn phẩm chi tiết - Ấn phẩm Vlaw
Nghị định 01/2010/NĐ-CP hướng dẫn về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Nghị định số 01/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về việc chào bán cổ phần riêng lẻ của các công ty cổ phần đã có hiệu lực thi hành tuy nhiên lại chưa được áp dụng trong thực tế vì còn chờ văn bản hướng dẫn thi hành. upload/fckeditor/01_2010_ND-CP_chao ban co phan rieng le.zipHỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 14
Thống kê truy cập: 2308629