Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Ấn phẩm chi tiết - Ấn phẩm Vlaw
CÔNG VĂN SỐ 974/TCT-TNCN CỦA TỔNG CỤC THUẾ VỀ VIỆC VƯỚNG MẮC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG BĐS

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/TCT-TNCN
V/v vướng mắc xác định đối tượng được miễn thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 80/CT-TNCN ngày 17/1/2012 của Cục Thuế tỉnh Long An vướng mắc về xác định đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định tài sản chung của vợ chồng: “Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận”

Tại Điểm 1, Mục III Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định các khoản thu nhập được miễn thuế và hồ sơ làm căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế như sau: “1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa mẹ chồng, cha chồng với con dâu; giữa bố vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội; giữa ông bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau.

Hồ sơ miễn thuế đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

1.1. Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa vợ với chồng cần một trong các giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao giấy chứng nhận kết hôn hoặc quyết định của tòa án xử ly hôn, tái hôn (đối với trường hợp chia nhà cho ly hôn, hợp nhất quyền sở hữu do tái hôn).”

Căn cứ các quy định trên, thì: Trường hợp vợ, chồng cho, tặng, chuyển nhượng bất động sản cho nhau khi Tòa án có quyết định giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn thuộc diện được miễn thuế TNCN dù bất động sản đó là tài sản của vợ chồng hay là tài sản riêng của vợ hoặc chồng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 9
Thống kê truy cập: 2308668