Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Nghề nghiệp
Tập sự
(2010-07-22 09:28:00)

NHẬN LUẬT SƯ TẬP SỰ

Văn phòng luật sư Vlaw nhận luật sư tập sự tại Văn phòng.Văn phòng khuyến khích và tạo điều kiện cho các luật sư tập sự tiếp xúc và giải quyết các vụ việc. Việc nhận luật sư tập sự sẽ tuân theo quy chế của Đoàn luật sư và yêu cầu riêng của Văn phòng.Luật sư có nhu cầu đăng ký tập sự vui lòng liên hệ trực tiếp tại Văn phòng.

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 12
Thống kê truy cập: 2308589