Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Nghề nghiệp
Hợp tác theo vụ việc
(2010-03-15 09:30:00) Tùy theo tính chất của từng vụ việc và tính chủ động của các luật sư, chúng tôi mong muốn được hợp tác không thường xuyên theo từng vụ việc trên nguyên tắc “cùng có lợi” và “bảo mật”. Chia sẻ cơ hội và cùng hợp tác với các luật sư, đồng nghiệp theo các vụ việc nhằm phát triển hơn sự gắn kết nghề nghiệp của giới luật sư cũng như củng cố hơn chất lượng dịch vụ nhờ trí tuệ tập thể của các cộng sự.

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 15
Thống kê truy cập: 1758982