Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Dịch vụ   /  TV nhượng quyền thương mại
Hợp đồng nhượng quyền thương mại
Hợp đồng nhượng quyền thương mại 1. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam

 

- Nội dung của quyền thương mại, thông tin về hệ thống nhượng quyền thương mại;
- Điều kiện để bên nhận quyền được kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại;
- Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ, phương thức thanh toán và hoàn trả phí;
- Các nghĩa vụ tài chính khác của bên nhận quyền như phí đào tạo, phí quảng cáo…;
- Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền;
- Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền;
- Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;
- Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp;
- Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng và hậu quả pháp lý;
- Nhượng quyền thứ cấp (nhượng quyền cho bên thứ ba);
2. Nhượng quyền thương mại có gắn với chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ thì trong hợp đồng nhượng quyền thương mại phải quy định rõ về đối tượng chuyển giao này hoặc có thể tách riêng thành các hợp đồng khác.
 
3. Nếu Hợp đồng nhượng quyền thương mại có quy định về chuyển giao công nghệ mà theo quy định của pháp luật Việt Nam bắt buộc phải đăng ký chuyển giao công nghệ th ì phần quy định đó có hiệu lực khi được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.
 
4. Nếu Hợp đồng nhượng quyền thương mại có phần nội dung về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ thì phần đó có hiệu lực theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 10
Thống kê truy cập: 2308717