Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Dịch vụ   /  Tư vấn sở hữu trí tuệ
Đăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký bản quyền tác giả - Tư vấn và đại diện cho tác giả thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả;


- Xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;
- Tư vấn, đại diện cho khách hàng soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác liên quan đến quyền tác giả

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 12
Thống kê truy cập: 2308671