Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Dịch vụ   /  Tư vấn sở hữu trí tuệ
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa - Tra cứu, cung cấp thong tin về việc sử dụng và đăng ký nhãn hiệu;


-         Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu;

-         Đại diện khách hang trong việc nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, ghi nhận sửa đổi, gia hạn văn bằng  bảo hộ;

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 14
Thống kê truy cập: 2308687