Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Dịch vụ   /  TV đầu tư và doanh nghiệp
Thành lập doanh nghiệp
Thành lập doanh nghiệp Để phù hợp thực tiễn hoạt động, các quy định hiện hành của pháp luật đã tạo nên sự thông thoáng cho các tổ chức, cá nhân trong bước đầu lập doanh nghiệp hoặc đầu tư. Tuy vậy, tuỳ từng lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, từng loại hình doanh nghiệp, từng địa bàn đầu tư… mà pháp luật có những quy định ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của mình.

  Chúng tôi quan tâm tới ý tưởng và mô hình hoạt động của khách hàng để đưa ra những tư vấn hữu ích về:

- Hình thức đầu tư và loại hình doanh nghiệp;
- Vốn đầu tư, vốn điều lệ;
- Tên doanh nghiệp;
- Lĩnh vực kinh doanh, đầu tư;
- Địa bàn đầu tư;
- Thành viên, cổ đông tham gia đầu tư;
- Các nội dung tư vấn khác tuỳ theo yêu cầu của khách hàng;

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 14
Thống kê truy cập: 2308621