Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Dịch vụ   /  TV đầu tư và doanh nghiệp
Tổ chức sắp, xếp lại doanh nghiệp
Tổ chức sắp, xếp lại doanh nghiệp Sáp nhập, mua bán doanh nghiệp và các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp là một trong những biện pháp quan trọng để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn hoặc phát triển hơn, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. VLAW có thể cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng về:

 
- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp…

 

- Sáp nhập doanh nghiệp

 

- Hợp nhất doanh nghiệp

 

- Tách doanh nghiệp

 

- Chia doanh nghiệp

 Chi tiết xin liên hệ...

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 14
Thống kê truy cập: 2308627