Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Dịch vụ   /  Tư vấn sở hữu trí tuệ
Hợp đồng Li xăng
Hợp đồng Li xăng • Tư vấn và soạn thảo các hợp đồng li-xăng; • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký, phê duyệt hợp đồng li-xăng các đối tượng sở hữu trí tuệ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;


• Đại diện khách hàng giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng li-xăng Các nội dung tư vấn khác về sở hữu trí tuệ được thực hiện trên cơ sở yêu cầu của khách hàng.

Chi tiết xin liên hệ...  

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 4
Thống kê truy cập: 2314850