Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Dịch vụ   /  TV nhượng quyền thương mại
Nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài
Nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài 1. Nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài bao gồm các trường hợp sau:

-    Hoạt động nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài
-    Hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam
-    Hoạt động nhượng quyền thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

2. Các quy định chung về nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài:

2.1 Điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại:

a. Đối với Bên nhượng quyền:
- Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm. Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.
-  Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.
- Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không thuộc danh
mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

b. Đối với Bên nhận quyền:
Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề
phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

2.2. Các quy định chung về nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài:

a. Các bên có thể thoả thuận về việc áp dụng pháp luật của nước nào để làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại và thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại;
b. Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài thì hai bên có thể thoả thuận về ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng;
c. Thương nhân nhượng quyền phải đăng ký nhượng quyền thương mại tại Bộ công thương Việt Nam;
d. Thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp phải kinh doanh theo phương thức
nhượng quyền thương mại ít nhất 1 năm ở Việt Nam trước khi cấp lại quyền thương mại;
e. Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại phải được dịch ra tiếng Việt, được cơ quan công chứng ở trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;

 

Chi tiết xin liên hệ...   

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 13
Thống kê truy cập: 2308625