Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Dịch vụ   /  TV nhượng quyền thương mại
Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 1. Thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động thương mại

a. Bộ thương mại thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong các trường hợp sau đây:

- Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ khu chế xuất. khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt nam vào lãnh thổ Việt Nam;

- Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ lãnh thổ Việt Nam vào khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b. Sở công thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân dự kiến nhượng quyền đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký đối với hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước trừ hoạt động chuyển giao qua ranh giới Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

 

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

 

a. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;

b. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại;

c. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

d. Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

đ. Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

 

3. Nếu giấy tờ thuộc danh mục hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra Tiếng Việt và được cơ quan công chứng ở trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

4. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại:

Thời gian thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại là 05 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

 

Chi tiết xin liên hệ

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 13
Thống kê truy cập: 2308686