Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Dịch vụ   /  Dịch vụ khác
Tư vấn hợp đồng
Tư vấn hợp đồng Hợp đồng là giao dịch rất phổ biến trong nền kinh tế thị trường. Ở Việt Nam, thói quen thoả thuận miệng đã dần được thay thế bằng các văn bản thoả thuận giữa các bên trong các quan hệ dân sự, lao động, thương mại... Tuy vậy, một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp, nhà đầu tư vẫn chủ quan trong ký kết hợp đồng, chỉ thực sự sử dụng dịch vụ pháp lý khi đã phát sinh tranh chấp hoặc mâu thuẫn với đối tác. Với tư cách là nhà trợ giúp pháp lý, VLAW sẽ đưa ra cho khách hàng các giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu rủi ro ngay từ khi bắt đầu đàm phán, ký kết hợp đồng đến khi thanh lý hợp đồng, bao gồm:

- Tư vấn đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng;

- Tư vấn thực hiện hợp đồng;

- Tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng;

- Tư vấn sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.

Chi tiết xin liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 10
Thống kê truy cập: 2308669