Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Dịch vụ   /  TV đầu tư và doanh nghiệp
Điều chỉnh ĐKKD hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
Điều chỉnh ĐKKD hoặc Giấy chứng nhận đầu tư Để tồn tại và phát triển được trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt, các chủ đầu tư, doanh nghiệp phải có sự điều chỉnh về nội dung hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế. Khi đó, chủ thể kinh doanh phải có trách nhiệm thông báo với cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời điều chỉnh Dự án đầu tư, điều chỉnh đăng ký kinh doanh, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết trong quá trình hoạt động.

 

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ gắn với các nội dung điều chỉnh của khách hàng như:
- Tên doanh nghiệp/ tên dự án;
- Địa chỉ trụ sở chính/ địa điểm thực hiện dự án;
- Vốn đầu tư/ vốn điều lệ;
- Chủ đầu tư, tỷ lệ vốn góp...
- Lĩnh vực đầu tư, ngành nghề kinh doanh...
 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 9
Thống kê truy cập: 2308675