Home | Sitemap
Giới thiệu
  Lịch sử Vlaw
  Đặc trưng
  Mục tiêu hoạt động
  Khách hàng tiêu biểu
Ấn phẩm
        Dịch vụ   /  Tư vấn sở hữu trí tuệ
Đăng ký bản quyền tác giả Đăng ký bản quyền tác giả

- Tư vấn và đại diện cho tác giả thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả;

Xem chi tiết
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

- Tra cứu, cung cấp thong tin về việc sử dụng và đăng ký nhãn hiệu;

Xem chi tiết
Hợp đồng Li xăng Hợp đồng Li xăng

• Tư vấn và soạn thảo các hợp đồng li-xăng; • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký, phê duyệt hợp đồng li-xăng các đối tượng sở hữu trí tuệ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
04.37712285

Việt Luật 1

Việt Luật 2
Liên kết website

Nhãn hiệu được tư vấn
Thống kê truy cập
Online:: 11
Thống kê truy cập: 2308670