GIẤY TỜ HỘ TỊCH BẢN ĐIỆN TỬ THEO QUY ĐỊNH TẠI TT 01/2022/TT-BTP

GIẤY TỜ HỘ TỊCH BẢN ĐIỆN TỬ THEO QUY ĐỊNH TẠI TT 01/2022/TT-BTP

 Thông tư 01/2022/TT-BTP ngày 18/02/2022 quy định về giấy tờ hộ tịch bản điện tử và biểu mẫu giấy tờ hộ tịch bản điện tử. 1. Bản điện tử giấy tờ hộ tịch có thể thay thế giấy khai sinh, giấy kết hôn Cụ thể, Thông tư 01/2022/TT-BTP ban hành kèm theo bản điện tử giấy tờ […]