1. Hồ sơ cần cung cấp khi yêu cầu công chứng (bản gốc)
 • CMND/CCCD/CMQĐ/CMSQ/CMCA/Hộ chiếu phổ thông;
 • Hộ khẩu/Tạm trú/Xác nhận hộ khẩu
 • Đăng ký kết hôn/Trích lục kết hôn/Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; các giấy tờ khác có liên quan đến công việc được ủy quyền.
 1. Thủ tục
 • Nộp hồ sơ

Người yêu cầu công chứng (YCCC) cung cấp bản gốc trực tiếp hoặc chụp bản gốc gửi mail: congchungvietluat@gmail.com.

 • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

– Nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì VPCC thông báo với Người YCCC về: phí, thù lao công chứng, lịch hẹn ký công chứng trừ khi Người YCCC có yêu cầu khác. Người YCCC có quyền đề nghị xem dự thảo văn bản công chứng khi đã chuyển phí theo thông báo của VPCC.

– VPCC tư vấn, hướng dẫn, giải thích và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ thiếu hoặc từ chối nếu không đủ cơ sở công chứng.

 • Công chứng hợp đồng, giao dịch

Các bên trong Hợp đồng, giao dịch có mặt theo lịch hẹn với VPCC, xuất trình đầy đủ hồ sơ YCCC bản gốc, công chứng và nhận kết quả.

 1. Lưu ý
 • Trường hợp cần thực hiện công chứng giấy ủy quyền:

Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch;

Việc ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.

Việc ủy quyền không thuộc 1 trong các trường hợp sau: (1) ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền; (2) ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp; (3) ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa; (4) ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội; hoặc trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Trường hợp Người YCCC không đọc, viết được thì phải mời 02 (hai) người làm chứng.
 • Trường hợp Người YCCC không thông thạo tiếng Việt thì phải mời người phiên dịch.