Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài là điều kiện bắt buộc để người nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam (trừ một số trường hợp được miễn giấy phép lao động theo quy định của pháp luật). Theo quy định, việc sử dụng lao động nước ngoài phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Đây là văn bản cho phép doanh nghiệp đó được tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài làm việc.
Sau khi có văn bản chấp thuận nêu trên, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
1. Xác nhận chuyên môn:
– Lao động kỹ thuật: Cần chứng nhận 1 năm đào tạo và xác nhận 3 năm kinh nghiệm;
– Các chức danh quản lý: Cần bằng đại học hoặc tương đương và xác nhận 3 năm làm việc;
– Chuyên gia cần xác nhận là chuyên gia.
2. Bằng Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với vị trí công việc
3. Lý lịch tư pháp
– Lý lịch tư pháp được cấp ở nước ngoài hoặc;
– Lý lịch tư pháp Việt nam (trường hợp đã cư trú tại Việt Nam)
4. Giấy khám sức khỏe: (Bệnh viện E, Việt Pháp, SOS, Xanhpon, Bạch Mai, Hồng Ngọc, Thu Cúc)
5. Giấy xác nhận tạm trú tại Công an phường
6. 08 Ảnh 3×4 + 08 Ảnh 4×6 nền trắng
7. Bản scan hộ chiếu
Lưu ý :
– Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật và công chứng.
– Thời gian: 25 ngày làm việc