1. Hồ sơ cần cung cấp khi yêu cầu công chứng (bản gốc)
 • CMND/CCCD/CMQĐ/CMSQ/CMCA/Hộ chiếu phổ thông
 • Hộ khẩu/Tạm trú/Xác nhận hộ khẩu
 • Đăng ký kết hôn/Trích lục kết hôn/Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,…
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.

 

 1. Thủ tục
 • Nộp hồ sơ: Người yêu cầu công chứng (YCCC) cung cấp bản gốc trực tiếp hoặc chụp bản gốc gửi mail: congchungvietluat@gmail.com
 • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì VPCC thông báo với Người YCCC về: phí, thù lao công chứng, lịch hẹn ký công chứng trừ khi Người YCCC có yêu cầu khác. Người YCCC có quyền đề nghị xem dự thảo văn bản công chứng (VBCC) khi đã chuyển phí theo thông báo của VPCC.

+ VPCC tư vấn, hướng dẫn, giải thích và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ thiếu hoặc từ chối nếu không đủ cơ sở công chứng

 • Công chứng hợp đồng, giao dịch

Các bên trong Hợp đồng, giao dịch có mặt theo lịch hẹn với VPCC, xuất trình đầy đủ hồ sơ YCCC bản gốc, công chứng và nhận kết quả.

 1. Lưu ý
 • Trường hợp tặng cho một phần nhà đất thì cần có thêm các giấy tờ sau: Hồ sơ kĩ thuật thửa đất, hồ sơ hiện trạng nhà được phòng tài nguyên kiểm tra, xác nhận.
 • Trường hợp bên tặng cho gồm một người cần có các giấy tờ sau :

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu từ trước tới nay sống độc thân )

Bản án ly hôn và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu đã ly hôn )

Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản)

Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản ( Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản )

 • Trường hợp Người YCCC không đọc, viết được thì phải mời 02 (hai) người làm chứng.
 • Trường hợp Người YCCC không thông thạo tiếng Việt thì phải mời người phiên dịch.