1. Hồ sơ cần cung cấp khi yêu cầu công chứng (bản gốc)
STT Cá nhân Pháp nhân
1. CMND/CCCD/CMQĐ/CMSQ/CMCA/Hộ chiếu phổ thông; ĐKKD
2. Hộ khẩu/Tạm trú/Xác nhận hộ khẩu Đăng ký mẫu dấu;
3. Đăng ký kết hôn/Trích lục kết hôn/Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

Biên bản họp, Quyết định công ty về việc thế chấp và các nội dung cơ bản dự kiến trong hợp đồng thế chấp
4. Trường hợp là tài sản riêng của vợ/chồng cần cung cấp: Thỏa thuận phân chia tài sản riêng/Văn bản cam kết tài sản riêng;

 

CMND/CCCD/Hộ chiếu phổ thông của Người đại diện theo pháp luật. Nếu là Người đại diện theo ủy quyền phải có Văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định
5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
  1. Thủ tục
  • Nộp hồ sơ

Người yêu cầu công chứng (YCCC) cung cấp bản gốc trực tiếp hoặc chụp bản gốc gửi mail: congchungvietluat@gmail.com.

  • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

– Nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì VPCC thông báo với Người YCCC về: phí, thù lao công chứng, lịch hẹn ký công chứng trừ khi Người YCCC có yêu cầu khác. Người YCCC có quyền đề nghị xem dự thảo văn bản công chứng khi đã chuyển phí theo thông báo của VPCC.

– VPCC tư vấn, hướng dẫn, giải thích và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ thiếu hoặc từ chối nếu không đủ cơ sở công chứng.

  • Công chứng hợp đồng, giao dịch

Các bên trong Hợp đồng, giao dịch có mặt theo lịch hẹn với VPCC, xuất trình đầy đủ hồ sơ YCCC bản gốc, công chứng và nhận kết quả.

  1. Lưu ý
  • Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất hàng năm thì có quyền thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê
  • Trường hợp tài sản đang cho thuê, cho mượn được dùng để thế chấp thì bên thế chấp phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.
  • Trường hợp sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay; đất của cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư không được thế chấp
  • Trường hợp Người YCCC không đọc, viết được thì phải mời 02 (hai) người làm chứng.
  • Trường hợp Người YCCC không thông thạo tiếng Việt thì phải mời người phiên dịch.