1. Hồ sơ cần cung cấp khi yêu cầu công chứng (bản gốc)
STT Hồ sơ
Đối với người nhận di sản thừa kế
1 CMND/CCCD/CMQĐ/CMSQ/CMCA/Hộ chiếu phổ thông
2 Hộ khẩu
3 Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng: đăng ký kết hôn; giấy khai sinh,…
Đối với người để lại di sản
1 CMND/CCCD/CMQĐ/CMSQ/CMCA/Hộ chiếu phổ thông
2 Hộ khẩu
3 Giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết
4 Di chúc (nếu có)
5 Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản chung/riêng của người để lại di sản đối với tài sản: Văn bản thỏa thuận tài sản riêng; Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng,…
6 Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng
  1. Thủ tục
  • Nộp hồ sơ

Người yêu cầu công chứng (YCCC) cung cấp bản gốc trực tiếp hoặc chụp bản gốc gửi mail: congchungvietluat@gmail.com.

  • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

– Nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì VPCC thông báo với Người YCCC về: phí, thù lao công chứng, lịch hẹn ký công chứng trừ khi Người YCCC có yêu cầu khác. Người YCCC có quyền đề nghị xem dự thảo văn bản công chứng khi đã chuyển phí theo thông báo của VPCC.

– VPCC tư vấn, hướng dẫn, giải thích và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ thiếu hoặc từ chối nếu không đủ cơ sở công chứng.

  • Công chứng hợp đồng, giao dịch

Các bên trong Hợp đồng, giao dịch có mặt theo lịch hẹn với VPCC, xuất trình đầy đủ hồ sơ YCCC bản gốc, công chứng và nhận kết quả.

  1. Lưu ý
  • Trường hợp thừa kế theo di chúc cần cung cấp các giấy tờ của người được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc – người vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của 1 người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó gồm: Con chưa thành niên; cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động (giấy chứng nhận kết hôn, khai sinh, giấy chứng nhận mất khả năng lao động (nếu có));
  • Trường hợp Người YCCC không đọc, viết được thì phải mời 02 (hai) người làm chứng.
  • Trường hợp Người YCCC không thông thạo tiếng Việt thì phải mời người phiên dịch.