1. Hồ sơ cần cung cấp khi yêu cầu công chứng (bản gốc)
 • CMND/CCCD/CMQĐ/CMSQ/CMCA/Hộ chiếu phổ thông;
 • Hộ khẩu/Tạm trú/Xác nhận hộ khẩu
 • Đăng ký kết hôn/Trích lục kết hôn/Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;
 • Hợp đồng, giao dịch đã được công chứng
 1. Thủ tục
 • Nộp hồ sơ

Người yêu cầu công chứng (YCCC) cung cấp bản gốc trực tiếp hoặc chụp bản gốc gửi mail: congchungvietluat@gmail.com.

 • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

– Nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì VPCC thông báo với Người YCCC về: phí, thù lao công chứng, lịch hẹn ký công chứng trừ khi Người YCCC có yêu cầu khác. Người YCCC có quyền đề nghị xem dự thảo văn bản công chứng khi đã chuyển phí theo thông báo của VPCC.

– VPCC tư vấn, hướng dẫn, giải thích và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ thiếu hoặc từ chối nếu không đủ cơ sở công chứng.

 • Công chứng hợp đồng, giao dịch

Các bên trong Hợp đồng, giao dịch có mặt theo lịch hẹn với VPCC, xuất trình đầy đủ hồ sơ YCCC bản gốc, công chứng và nhận kết quả.

 1. Lưu ý
 • Trường hợp là tài sản riêng của vợ/chồng cần cung cấp: Thỏa thuận phân chia tài sản riêng/Văn bản cam kết tài sản riêng;
 • Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp tham gia giao dịch cần cung cấp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội cổ đông/Quyết định của chủ sở hữu; CMND/CCCD/Hộ chiếu phổ thông của người đại diện cho pháp nhân ký Hợp đồng công chứng.
 • Trường hợp Người YCCC không đọc, viết được thì phải mời 02 (hai) người làm chứng.
 • Trường hợp Người YCCC không thông thạo tiếng Việt thì phải mời người phiên dịch.