1. Hồ sơ cần cung cấp khi yêu cầu công chứng (bản gốc)
 • CMND/CCCD/CMQĐ/CMSQ/CMCA/Hộ chiếu phổ thông;
 • Hộ khẩu/ Tạm trú/Xác nhận hộ khẩu
 • Bản án hoặc quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật;
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền như : sổ đỏ, hợp đồng mua bán nhà đất, giấy tờ xe,…
 1. Thủ tục
 • Nộp hồ sơ

Người yêu cầu công chứng (YCCC) cung cấp bản gốc trực tiếp hoặc chụp bản gốc gửi mail: congchungvietluat@gmail.com

 • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì VPCC thông báo với Người YCCC về: phí, thù lao công chứng, lịch hẹn ký công chứng trừ khi Người YCCC có yêu cầu khác. Người YCCC có quyền đề nghị xem dự thảo văn bản công chứng khi đã chuyển phí theo thông báo của VPCC.

+ VPCC tư vấn, hướng dẫn, giải thích và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ thiếu hoặc từ chối nếu không đủ cơ sở công chứng

 • Công chứng hợp đồng, giao dịch

Các bên trong Hợp đồng, giao dịch có mặt theo lịch hẹn với VPCC, xuất trình đầy đủ hồ sơ YCCC bản gốc, công chứng và nhận kết quả.

 1. Lưu ý
 • Trường hợp Người YCCC không đọc, viết được thì phải mời 02 (hai) người làm chứng.
 • Trường hợp Người YCCC không thông thạo tiếng Việt thì phải mời người phiên dịch.
 • Hồ sơ cần cung cấp thêm đối với 2 trường hợp trên: CMND/CCCD/Hộ chiếu phổ thông của người làm chứng/ người phiên dịch, Bằng đại học về chuyên ngành ngôn ngữ cần dịch
 • Việc hạn chế hoặc mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của Người YCCC cũng có thể ảnh hưởng tới thủ tục công chứng. Đại diện Người YCCC khi liên hệ với VPCC cần thông tin chi tiết vấn đề này để được tư vấn pháp lý, tránh bị từ chối khi Công chứng viên phát hiện tại thời điểm công chứng hoặc thông báo muộn, làm mất thời gian của các bên.