STT Số án lệ Tên án lệ  
1. 52/2021/AL Về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa đăng ký quyền sử dụng đất – Ngày thông qua: 25/11/2021

– Ngày áp dụng: 31/12/2021

– Trạng thái: Đang có hiệu lực

2. 51/2021/AL Về xác định quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư – Ngày thông qua: 25/11/2021

– Ngày áp dụng: 31/12/2021

– Trạng thái: Đang có hiệu lực

3. 50/2021/AL Về quyền khởi kiện vụ án đòi lại tài sản của người được giao tài sản theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật – Ngày thông qua: 25/11/2021

– Ngày áp dụng: 31/12/2021

– Trạng thái: Đang có hiệu lực

4. 49/2021/AL Về xác định quyết định hành chính ban hành không đúng thẩm quyền – Ngày thông qua: 25/11/2021

– Ngày áp dụng: 31/12/2021

– Trạng thái: Đang có hiệu lực

5. 48/2021/AL Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “nộp lại tiền thu lợi bất chính” – Ngày thông qua: 25/11/2021

– Ngày áp dụng: 31/12/2021

– Trạng thái: Đang có hiệu lực

6. 47/2021/AL Về việc xác định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể bị hại – Ngày thông qua: 25/11/2021

– Ngày áp dụng: 31/12/2021

– Trạng thái: Đang có hiệu lực

7. 46/2021/AL Về việc xác định tình tiết định khung hình phạt “Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm giáo dục” trong tội “Dâm ô đối với trẻ em” – Ngày thông qua: 25/11/2021

– Ngày áp dụng: 31/12/2021

– Trạng thái: Đang có hiệu lực

8. 45/2021/AL Về xác định bị cáo phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp “Phạm tội chưa đạt” – Ngày thông qua: 25/11/2021

– Ngày áp dụng: 31/12/2021

– Trạng thái: Đang có hiệu lực

9. 44/2021/AL Về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản tố – Ngày thông qua: 25/11/2021

– Ngày áp dụng: 31/12/2021

– Trạng thái: Đang có hiệu lực