Theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh Doanh Bất động sản có hiệu lực từ ngày 01/03/2022, tổ chức, cá nhân khi thực hiện kinh doanh bất động sản thì cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau.

Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh bất động sản.
 2. Điều kiện về vốn (chỉ áp dụng với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật)
 3. Phải công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp:Địa điểm công khai+ Đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải công khai tại trụ sở Ban Quản lý dự án+ Đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản phải công khai tại sàn giao dịch bất động sảnCác thông tin phải công khai gồm:+ Các thông tin về doanh nghiệp, gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật)

  + Thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản 2014

  + Thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có)

  + Thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh

  + Thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh

  => Lưu ý: Các thông tin đã công khai quy định tại điểm này mà sau đó có thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi

 4. Chỉ kinh doanh các BĐS có đủ điều kiện theo quy định tại Đ9, Đ55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014* Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:+ Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong GCN về QSDĐ.+ Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh BĐS thì chỉ cần có GCN về QSDĐ theo quy định của pháp luật về đất đai;+ Không có tranh chấp về QSDĐ, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;+ Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

  – Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

  + Có GCN về QSDĐ theo quy định của PL về đất đai;

  + Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất.

  + Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

  + Trong thời hạn sử dụng đất (còn thời hạn sử dụng đất).

  * BĐS hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh phải có các điều kiện sau:

  – Có giấy tờ về QSDĐ, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giấy phép xây dựng với trường hợp phải có giấy phép, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án.

  – Nếu là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

  – Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

  Lưu ý: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên sau đây KHÔNG BẮT BUỘC phải có các điều kiện trên:

 • Cơ quan, tổ chức thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do phá sản, giải thể, chia tách theo quy định pháp luật
 • Cơ quan, tổ chức thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản là tài sản công theo quy định pháp luật
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản đang được dùng bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ theo quy định pháp luật
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định Tòa án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định pháp luật