1. Điều kiện sang tên sổ đỏ

Khoản 01 Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định các điều kiện thực hiện quyền chuyển đổi, sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Tuy nhiên  nếu thuộc 1 trong các trường hợp không được sang tên được quy định tại khoản 1 Điều 191 Luật Đất đa 2013 thì dù người chuyển nhượng đủ điều kiện, người nhận chuyển nhượng vẫn không được phép sang tên sổ đỏ.

2. Trường hợp không được sang tên

Tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định những trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Trường hợp 2: Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Trường hợp 4:  Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

  • Cả người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng phải đồng thời đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013 và không thuộc những trường hợp không được sang tên thì mới có thể thực hiện sang tên sổ đỏ.

Vì vậy, trước khi quyết định mua đất, người mua cũng cần phải tìm hiểu kỹ về loại đất, xem xét bên bán và bản thân mình có đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng đất đó hay không.Tránh trường hợp chuyển nhượng mua bán, tặng cho quyền sử dụng đất không đảm bảo điều kiện pháp lý sẽ dẫn đến việc bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, cũng như không thể làm được các thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.